• سه گروه از دختران دیگر برای ازدواج به اجازه پدر نیازی ندارند سن ۲۸ سال به شرط احراز رشد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد دارای ۵ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی این طرح فردا در مجلس رای گیری می‌شود