• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/23 ساعت 15:33

    تو این هوا، الان باید در دوردست‌ترین نقطه #جنگل‌های #بابل ، در گلیا یا جاده «شیخ موسی» نشسته بودم، «کتولی» می‌خوندم: نخر قصه نخر قصه مه گل خوشبخو عاشقون کندنه رخت نو به نو بهار چل چلا بیمه ته بوردی زمستون تیکا بیمه ته بوردی #مازندران