• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/02/23 ساعت 22:08

    «با غم عجین بودن» فاصله زیادی دارد با «غمگین بودن». بعضی‌ها با غم عجینند.