• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/02/23 ساعت 15:09

    خسارت ۱۵ میلیارد ریالی به شبکه برق اهواز معاون بهره برداری برق اهواز: توفان شب گذشته در اهواز ۱۵ میلیارد و هفتصد میلیون ریال به شبکه برق این شهر خسارت وارد کرد.