• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/02/23 ساعت 20:06

    ریزگردها امروز به استان #کرمان رسیدند. این تصویری است از وضعیت #سیرجان در هزار کیلومتری عمق خاک ایران. قطعا اینها دیگر ربطی به #عراق ندارند، حاصل جغرافیایی هستند که خودمان ان را تبدیل به #خاک_سوخته کرده ایم. عکس: هفته نامه پاسارگاد