• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/23 ساعت 09:41

    #فوری: افشانی شهردار تهران شد سیدمحمدعلى افشانى با ١٩ راى از سوى شوراى شهر تهران به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شد.