• مذاکرات وزیر‌ خارجه ترکمنستان و وزیر نفت ایران از سالن کنفرانس به اتاق زنگنه کشیده شد تا مذاکرات، بدون حضور دیگر اعضای هیات ادامه یابد. بوی تحریم و فرصت طلبی مشام ترکمنستانی‌ها را تیز کرده است. آنها هم گاز را در زمستان به روی ما بستند هم حالا که تحریم شدیم پول می‌خواهند.