• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/23 ساعت 14:17

    مجید صدری مدیرعامل مخابرات با صدور ابلاغیه‌ای برگزاری مراسم #افطار با بودجه دولتی را ممنوع کرد.