• وقتی وزیر نفت ایران و‌ وزیرخارجه ترکمنستان برای مذاکرات خصوصی به اتاق زنگنه رفتند هیات‌های دو کشور در این اتاق کنار هم نشستند و شربت خوردند. مذاکراتی که نهایتا نتیجه خاصی نداشت.