• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/23 ساعت 15:43

    علیرضا رحیمی، نماینده تهران، در نطق میان دستور: آتش زدن اسناد بین‌المللی خلاف سیاست تعامل سازنده با جهان است. برادران فراموش نکنیم برجام تحت هدایت رهبری و نظارت حاکمیت امضا شد. این نسخه را تقدیم هیئت رئیسه میکنم تا همچنان مجلس از این سند بین‌المللی، صیانت کند.