• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/23 ساعت 20:18

    وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه پیش از ترک پکن به مقصد مسکو با اشاره به نشست سه ساعته خود با وزیر امور خارجه چین اظهار کرد مذاکرات با طرف چینی بسیار دوستانه، #مثبت و سازنده بود.