• اختصاصی-از مطلب امروزم در روزنامه همشهری، شرکت ملی نفت نحوه قیمت گذاری نفت ایران را تغییر داده است. چگونه؟ بخوانید: شرکت ملی نفت اخیرا،سیاست فروش نفت در بازار را کمی تغییر داده است. پیش از این ایران در بازار نفت، دنباله‌روی عربستان بود. یعنی منتظر می‌ماند عربستان قیمت نفتش../۱