• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/22 ساعت 20:47

    بی‌باری کمرمان را خم کرد گزارش خبرنگار «ایران» از بسته شدن مرز و بیکاری #کولبران روستاهای مرزی سردشت http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/۴۶۶۶۷۵ …