• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/22 ساعت 13:51

    #خبرخوب احمد خاکی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از کمک درمانی به «ترنس سکشوال‌ها» تا سقف ۲۵ میلیون تومان خبر داد.