• ۱۴- فعلا نباید نگران جنگ بود. باید با واقع‌بینی اثرات حمله اقتصادی ترامپ را پیش‌بینی و راهکار مناسب برای مقابله با آن اتخاذ کرد. در چنین شرایط سختی بیش از همه اتحاد مردم و درک‌شدن آنان از جانب حاکمیت اهمیت دارد. ما کجا ایستاده ایم؟