• ۱۲-آمریکایی‌ها اخیرا سهام برخی بانک‌های چینی را خریده‌اند و این تهدید مهمی است که مسئولان بانک مرکزی باید برای آن تدبیر کنند. همچنین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و بانک مرکزی باید از هم‌اکنون با چینی‌ها و هندی‌ها مذاکره کنند که در شرایط سخت امتیازهای نجومی از ایران نخواهند.