• تظاهرات در انگلیس علیه سفر پادشاه بحرین به لندن: انتشار خبر سفر قریب‌الوقوع پادشاه بحرین به انگلیس کافی بود تا موجی از اعتراض‌ها علیه این خاندان جنایتکار در انگلیس به راه افتد. مردم با راه اندازی تظاهراتی اعلام کردند «حمد بن عیسی آل خلیفه» شکنجه گر است،… http://dlvr.it/QSdYbZ