• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/22 ساعت 23:37

    همه مشکل ما از اونجا شروع شد که بلد نبودیم نقش بازی کنیم و خودمون بودیم. نه به کسی الکی دکتر مهندس گفتیم نه صبح به صبح یقه اخوندی سفید و کت شلوار پوشیدیم. ما داریم تاوان اینکه خودمون هستیم رو پس میدیم. ماها اهل ریا کاری و نقش بازی کردن نبودیم و داریم میبازیم