• … را اعلام کند و بعد ایران قیمت‌های فروش نفتش را علنی می‌کرد. حالا شرکت نفت سیاست اعلام قیمت رقابتی با نفت عراق و یورال روسیه را در پیش گرفته است. عراق در چند سال گذشته توانسته به دومین تولید‌کننده اوپک تبدیل شود …/۲