• ۱۳- شرکت نفتی اینپکس، اعلام کرده است با شروع تحریم‌ها برایش سخت است که درمناقصه میدان نفتی آزادگان شرکت کند.اگر اروپا اقدام عملی نکند،ممکن است توتال هم از فاز ۱۱پارس‌جنوبی کنار برود و اروپایی‌های دیگر هم نیایند.شاید دوباره فقط چینی‌ها و برخی شرکت‌های روسی برای کار به ایران بیایند