• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/22 ساعت 15:38

    چرا شهرداری که #شورای_شهر ، مردم و اصلاح طلبان را به یک تشر فروخت، باید برای خود وزانتی قائل باشد که پیشنهاد بدهد فلانی باشد یا نباشد؟ اگر آبرویی داشتید، چرا برای مردم و شهر هزینه نکردید؟ آقای #نجفی شما همان بودید که مطلقا اجازه نمیدادید مدیران شما با شورا تعامل داشته باشند