• #زن_ایرانی می‌تواند قهرمان #آسیا باشد اما نمی‌تواند #وزیر شود، نمی‌تواند به ورزشگاه برود، نمی‌تواند با شانس برابر پیشرفت کند و نمی‌تواند #برابر باشد چون #زیرساخت ش فراهم نیست. زیرساخت یعنی #مُخ که زیر قسمت فوقانی جمجمه است (یعنی باید باشد) اما گویا در بعضی‌ها فراهم نیست!