• هشدار به تهرانی‌ها | احتمال بارش #تگرگ و وزش باد شدید هواشناسی: امروز شاهد جوی نیمه ابری همراه با بادشدید درآسمان تهران خواهیم بود و دربرخی مناطق احتمال #رگبار و #رعدوبرق و تگرگ وجوددارد شهروندان موارد ایمنی را رعایت و از اسکان در حاشیه رودها و مسیل‌ها خودداری کنند