• ۱۱- صادرات نفتمان به ترکیه هم بعید است تحت‌تأثیر تحریم‌های آمریکا متوقف شود. بنابراین چنانچه اروپا به‌صورت عملی جلوی آمریکا بایستد، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۹ ممکن است تا حدود ۶۰۰هزار بشکه در روز تحت‌تأثیر تحریم‌ها پایین بیاید.