• علیرضا فرهادزاده یکی از محیط‌زیستی‌های بازداشت شده که حدود ۸۰ روز پیش در بندرعباس بازداشت شده بود، امروز آزاد شد.