• «نباید بترسیم!»«We should not be afraid» این عنوان مطلب امروزم در صفحه اول روزنامه همشهری است. اگر می‌خواهید بدانید که با تحریم‌های آمریکا برای صنعت نفت ایران چه اتفاقی می‌افتد؟اگر مایلید بدانید ما چکار می‌توانیم بکنیم مطلبم را در لینک زیر بخوانید: http://newspaper.hamshahri.org/id/۱۵۶۳۴ #OOTT