• لایحه مقابله با سرمایه‌گذاری‌های چین روی میز سنای آمریکا: در ادامه جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا کمیته بانکی سنای آمریکا قصد دارد لایحه‌ای را به رای بگذارد که هدف آن سخت‌تر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا به دلیل نگرانی از به دست آوردن فناوری‌های حیاتی… http://dlvr.it/QSdYcR