• …عکس‌العمل سریع به قیمت نفت عراق و یورال روسیه و اعلام قیمت رقابتی، بندها را برای رقابت در بازار نفت از پای ایران باز کرده است. با همین سیاست بود که ایران توانست در‌ماه آوریل نفت‌های ذخیره شده روی آبش را هم بفروشد./۳