• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/02/22 ساعت 11:46

    نیما شکوهى نونهالى از ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان بهترین بازیکن DFI Cup در جنوب آلمان براى شکوفایى چنین استعدادهایى،امکانات باید در سراسر کشور تقسیم بشه. تشکر از تمام عزیزانى که در کشف این استعداد نقش داشتند.