• ناامنی برای فعالان اقتصادی با تصویب برجام بانکی در مجلس: درحالی پیمان FATF طی روزهای اخیر در مجلس بررسی می‌شود که پیوستن ایران به آن پس از خروج آمریکا از برجام نه‌تنها فایده‌ای ندارد بلکه ضررهای فراوانی نیز به همراه خواهد داشت. http://dlvr.it/QSdgr۹