• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/22 ساعت 12:46

    @Ali_Rajabi اینو چی میگی رجبی؟ این روزنامه کیهانه، که برای ایران مال رپرتاژ رفته پس، فساد را به اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم نکن این تقسیم بندی تو، بزرگ‌ترین خدمت به مفسدان است