• مرگ ۴ کودک در تیراندازیِ غرب استرالیا: در یک حادثه مرگبار تیراندازی در ایالت استرالیای غربی هفت تن از جمله چهار کودک کشته شدند. http://dlvr.it/QSXWbw