• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/21 ساعت 18:16

    اتفاقا مساله همینه کاری که این روزها #برانداز‌ها، #منافقین_خلق و #ترامپ پرستان انجام میدن، قبح زدایی و عادی سازی مزدوری دشمن، در زمانه جنگ و تحریمه، اتفاقی که در هیچ دوره تاریخی ایران سابقه نداره لکه ننگ #وطن فروشی، حالا به هر عنوان و اسمی که باشه، با اسید هم پاک نمیشه