• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/02/21 ساعت 11:17

    سپاس‌گزار عزیزانی هستم که بعدتویئت دیروز منو به پوست کلفت بودن پیشنهاد دادن. ممنون مهربانانی هستم که به صفحه‌ی اینستاگرامم حمله کردند و‌آرزوی پست‌‌های تلخ برایم کردندو از فحش به خودم،به نفرین عزیزانم ارتقا پیدا کردن!به همین میزان آرزوی شفا برای این حجم بیماری می‌کنم.ترسناک شدیم!