• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/21 ساعت 17:13

    مجمع نویسندگان و منتقدان انقلاب، و سایر نویسندگان ونهادهایی که سالهای سال از رانتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری،سازمان تبلیغات و #صداوسیما خوردند و بردند و #نویسندگان براستی نویسنده رو از صحنه محو کردند.. همه اونا مخاطب این توئیت هستند #اورهان_پاموک @@jebhepaydari_ir