• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/21 ساعت 23:53

    دیشب سومین مراسم سالگرد دکتر صادق ائینه وند بود. تاریخ را بصورت دقیق، جذاب و کاربردی نگارش کرد. ترویج نگاه نواندیشی دینی و حمایت از ایجاد رشته مطالعات زنان از دستاوردهای تلاشهای او بود. جوانان و‌دانشجویان او را فوق العاده گرامی میداشتند. روح بزرگش شاد.