• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/02/20 ساعت 19:48

    اردوغان: آمریکا خود بازنده اصلی تصمیم اشتباه خروج از برجام خواهد بود روابط اقتصادی انکارا - تهران باید بدون دخالت دیگران ادامه یابد