• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/20 ساعت 14:18

    اتفاقا دلیل ادامه بازداشت همینه؛بازداشت تا زمانی که اعتراف کنن کارشناسا و وزارت اطلاعات اشتباه کردن،عامل بازداشت و ق.ق راست میگن که جاسوسیم