• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/20 ساعت 10:11

    شب با خبر پاره شدن یک توافقنامه بین المللی میخوابیم و صبح چشمامون رو با خبر تبادل اتش با اسراییل باز میکنیم. اینجا #خاورمیانه است