• سید محمد جواد #ابطحی: هنوز عده‌ای نفهمیدن که #پرچم که نماد آمریکا است یعنی چه، این پرچم نماد ظلم، کفر و شیطان بزرگ است، خود ملت آمریکا هم این پرچم را #آتش می‌زنند، پس این نوع تفکر خیلی ساده اندیشی است.