• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/20 ساعت 17:56

    آغازگر درگیری‌ها را بشناسیم! گزارش‌های متعددی گواه آغاز حمله توسط اسراییل به سوریه است. اما تلاشی جدی توسط برخی رسانه‌های بین المللی برای مقصر جلوه دادن ایران صورت می‌گیرد؛ تکمیل پازل ترامپ در خروج از برجام و محق جلوه دادن او/ هشیار باشیم