• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/20 ساعت 12:39

    هنگامه خطر جنگ امثال بهنود و فرخ نگهدار پشت ایران می‌ایستند یعنی؛آقای جمهوری اسلامی با قتل روشنفکران،حامیان والای انسانی خود را از کف دادی