• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/20 ساعت 23:15

    مشتی کاربر فیک، با افکار فیک،ذهنیت فیک، بی تاریخ، بی مطالعه، بی هیچ نقشی حتی در زندگی فردی، مدعی افرادی میشن که با اسم مشخص،حرف روشن میزنن