• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/02/20 ساعت 18:05

    فلسفه وجودی اسراییل در بحران‌سازی در منطقه نهفته است. اقدامات تحریک‌آمیز اخیر این رژیم جعلی ادامه جنگ‌افروزی‌های گردانندگان آن در جهت توجیه بقای سیاسی غیرمشروع خود است. «ثبات و آرامش منطقه» بزرگترین دشمن آنهاست.