• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/02/19 ساعت 00:41

    باخروج آمریکاازبرجام، اتحادیه اروپااعلام کرد که مصمم است از توافق هسته‌ای حفاظت کند؛ لذا اینک زمان آن فرارسیده ‌است که اروپا ظرف چند هفته با توانایی دیپلماتیک خود ثابت کند که خواستن توانستن است. چراکه شمارش معکوس دیپلماسی با امضای ترامپ آغاز شده است.