• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/02/19 ساعت 22:43

    خسته شدم از بس هر اتفاقی افتاد فحش خوردم چرامن و‌همکارام گفتیم به روحانی رأی بدیم!واقعاً اگر از ما انقدر حرف شنوی هست چرا تو موارد دیگه کسی به حرفمون گوش نمیده؟ حرف شنیدن بی تحقیق یعنی اشتباه محض. ببخشین اگررأی نمی‌دادین الان ترامپ واسه همگیمون گرین کارت و‌حساب بانکی صادر می‌کرد!