• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/02/19 ساعت 00:44

    موضع رسمی ایران در واکنش به دستور ترامپ برای خروج آمریکا از #برجام، نمونه‌ای از عقلانیت ایران و تمایل ایرانیان به تعامل با جهان در برابر بی‌درایتی کسانی است که منفعت خویش را در کوبیدن بر طبل تخاصم می‌بینند. مردم ما همواره در برابر این قبیل اقدامات خصمانه همدل و منسجم بوده‌اند.