• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/19 ساعت 00:36

    یک سال تمام ما را به خاطر رای به #روحانی سرزنش کردید؛ حالا این جهان است که ما را برای انتخاب عقلانیت، برای بزنگاه انتخاب صلح_جنگ می‌ستاید