• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/18 ساعت 13:05

    صبح امروز عضو #کتابخانه #حسینیه_ارشاد شدم عضویت در این کتابخانه تا پایان سال، #رایگان است برای ثبت نام، فقط کارت ملی همراه داشتم. عکس پرسنلی لازم برای عضویت هم در خود کتابخانه از من گرفته شد اولین #کتاب را همین امروز امانت گرفتم