• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/02/18 ساعت 02:00

    حاتمی‌کیا در حالی که عوامل تبلیغی‌اش پشت در سالن خالی از تماشاچی مخفی شده‌اند رو به همان اندک تماشاگری که به دیدنش نشسته‌اند به دروغ می‌گوید از داعش‌بازی‌ تبلیغاتی خبر نداشته! ابی‌جان آن صدای مهاجمت که از نهیبش سیمرغ دوقلو بهت می‌دهند را بنداز توی سرت و راستش را بگو! #دروغ_ممنوع